Huisregels

Je bent van harte welkom in onze winkel. Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig winkelklimaat. Door betreding van de winkel ga je akkoord met de volgende huisregels.
Gedrag
• In deze winkel gaan we respectvol met elkaar om. Agressief of ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Iedereen helpt mee een prettig winkelklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen. 
• Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van onze medewerkers op. 
• Klanten moeten altijd geïdentificeerd kunnen worden, het gezicht dient om die reden waarneembaar te zijn. Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld de capuchon op te houden.
• Het is klanten niet toegestaan om andere ruimtes dan de verkoopvloer te betreden.
• Het is niet toegestaan in de winkel te roken.

Ruilen & Retourneren
• Meld je direct bij onze kassa of een medewerker wanneer je een artikel wilt ruilen en loop niet eerst de winkel door. 
• Ruilen of retourneren van artikelen is geen probleem bij Dresses Boutique. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je aankoopbewijs te kunnen laten zien en moet het artikel/de verpakking onbeschadigd zijn. Een geldig aankoopbewijs is je kassabon die je in de winkel hebt gekregen of je pakbon/factuur die je hebt gekregen bij je internetbestelling.
• Je ontvangt bij een retour het door jou betaalde bedrag op dezelfde manier terug als dat je betaald hebt.
• Voor onze volledige ruil & retour voorwaarden verwijzen we je graag door naar www.dressesboutique.nl/pages/ruilen-retourneren.

Contant geld 
• In onze winkel is beperkt wisselgeld aanwezig, kassageld wordt steeds afgeroomd. 
• Er wordt gebruik gemaakt van een kluis inclusief tijdsvertrager.
• Dresses Boutique controleert als standaardprocedure al het geld op echtheidskenmerken; we accepteren geen biljetten hoger dan € 200,-.
• Dresses Boutique rondt contante betalingen af op € 0.05.
• Voor jou en onze veiligheid vragen we je om zoveel mogelijk per pin te betalen.

Preventie 
• Het is verboden geprepareerde tassen of andere voorwerpen bedoeld om winkeldiefstal mee te plegen bij je te hebben in deze winkel. 
• Het is verboden om in onze winkel te fotograferen of te filmen zonder toestemming. 
• Om misverstanden snel op te lossen dien je medewerking te verlenen aan onderzoek van je kleding of tassen. 
• Onze artikelen zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. 
• Binnen ons winkelgebied werken we met een (collectief) winkelverbod. 
• Bij betaling met creditcard vragen wij altijd om een geldige legitimatie.

Inschakelen medewinkeliers
• Wij kunnen de hulp inroepen van onze collega-winkeliers in de omgeving.

Inschakelen politie 
• Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij direct de politie in. In het geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- bij winkeldiefstal
- als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
- er vals geld wordt uitgegeven
• Dresses Boutique legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van € 181.- voor het oponthoud en de overlast.
• Bij overtreding van onze huisregels ben je strafbaar ter zake huisvredebreuk (artikel 138 wetboek van strafrecht).

Gebruik cameratoezicht 
• Bij strafbare feiten kun je worden gefotografeerd. 
• Beelden verstrekken wij altijd aan de politie. 
• Voor jou en onze veiligheid maken wij gebruik van cameratoezicht. Camera-apparatuur en toezicht is er voor veiligheid van klant en medewerker, maar wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. Dresses Boutique gaat hier met grote zorgvuldigheid mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nauw in acht.

Tot slot
In het belang van de goede orde en veiligheid is het van groot belang dat de instructies van het winkelpersoneel altijd strikt worden opgevolgd. Dresses Boutique heeft de mogelijkheid haar klanten een winkelontzegging voor de duur van maximaal één (1) jaar op te leggen wanneer de huisregels niet worden nageleefd. Alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen in het bezit zijn van een legitimatiebewijs en moeten zich altijd op verzoek kunnen legitimeren.
Deze huisregels kunnen te allen tijde worden aangevuld en/of gewijzigd door Dresses Boutique. De meest recente versie vind je op www.dressesboutique.nl.